sdf
     
I sponsorpaket bas köper du reklamplats på hemisda där företagets logga med länk publiceras.
Med mellanpaketet så köper du reklamplats på hemsida där företagets logga med länk publiceras. Du får också ett gåvopaket med friluftsartiklar från oss.
Som silversponsor köper du reklamplats på hemisdan med logga och länk. I detta paketet kommer även företagets logga att synas på vår expeditionsbil. Även här följer det med ett gåvopaket.
I Guldpaketet så får du utöver reklamplats på hemsidan, ett större gåvopaket och en stor logga kommer att “stripas upp” på expeditionsbilen.